A Dávidi szív

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 02. 12.

Összefoglaló

Legyen a szíved Istentől függő, mert ha a szívünk Istentől függő, akkor alázatosak vagyunk, mert tudjuk, hogy nem tudjuk a magunk erejéből megcsinálni.

Összefoglaló

Legyen a szíved Istentől függő, mert ha a szívünk Istentől függő, akkor alázatosak vagyunk, mert tudjuk, hogy nem tudjuk a magunk erejéből megcsinálni.

Oszd meg ezt a posztot

A Dávidi szív

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.02.12.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

Amikor Istenben vagyunk, amikor Őbenne vagyunk, és az Ő ereje kering bennünk, akkor minden a javunkra dolgozik össze. Még a rossznak látszó dolgok is, a fájdalmas dolgok is. Vagy amiken át kell mennünk, azok a dolgok is. Azok egy olyan puzzle darabok, amire azt mondod először, hogy ez nem kell ebbe a képbe. De a végén amikor látni fogod az egész képet, akkor azt mondod, hogy dicsőség Istennek! Mert ha az nincs úgy, mint akkor, akkor nincs most itt az, ami itt van. 

Ott van az emberi kimenekedés, de az sokszor egy Izmaelt nemz. Olyan sok Izmaelt hozhatunk létre, ha emberileg cselekszünk. De amikor Isten adja a kimenekedést, akkor ott Izsákok születnek. És lehet, hogy az Izsákokat fel kell áldozni egy ponton, de mi történik akkor, ha feláldozol valamit? Jön Isten ereje, és utána már oda tudsz állni hitben. Amikor már oda tetted, akkor jön a szellemedbe egy békesség, és át tudod venni az Isteni hitet. És akkor már tudsz azért a dologért harcolni. Ábrahám amikor a fiát odaáldozta, akkor lett ő igazán a hitnek az atyja. 

Amikor Sámuel keresi Saul utódját. Felvonulnak a fiak, akik valamilyen módon hasonlítanak Saulra. Azt mondja Sámuel, hogy egyik sem az. Van még valaki? A saját édesapja sem gondolta, hogy Dávidot elő kellene hívni. 

Sámuel 1. könyve 16:12-13: Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az!  Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Itt még csak azt látjuk Dávidnál, hogy hogyan nézett ki. És az Örökkévaló Isten szelleme, jelenléte,  kenete csatlakozott hozzá. Saultól ezután eltávozott az Örökkévaló szelleme.

 Sámuel 1. könyve 16:18: Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az ÚR. 

Először Dávid csak szép termetű, kedves tekintetű valaki. De ahogy felkenetik, az Örökkévaló vele van, már bátor, már harcra termett. És mindaz a tulajdonság amivel találkozik az Örökkévaló szelleme azzal, akivé őt tette, az elkezd kijönni belőle. Az udvari szolga azért mondta ezt, mert Sault már elkezdte gyötörni az Istentől küldött gonosz szellem. Valakinek pedig hárfáznia kellett, hogy ő megkönnyebbüljön. Az udvari szolga már így látta Dávidot. Amikor Isten kenete találkozik veled, akkor azzá formál téged, amivé  Isten megálmodott. Nem kell erőlködni, nem kell erőltetni magadból ezeket. Dávid sem tette, és már elkezdték így látni őt, mint egy felkent embert. Még ugyanaz volt, de szellemében már más volt. Elkezdtek előjönni azok a tulajdonságai, amit addig nem is vettek észre. 

Sámuel 1. könyve 18:5: És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. 

Mindenki megszerette Dávidot az egyszerű katonáktól a tisztekig mindenki. Csak Saul lett rá féltékeny.

 Sámuel 1. könyve 18:7-8: A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! Még majd a királyság is az övé lesz! 

 Sámuel 1. könyve 18:14-16: Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az ÚR.  Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izráel és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. 

Saulba először jött a féltékenység, jött az irigység, utána pedig már el akarta pusztítani Dávidot. Pedig Saul fia és lánya is megszerette Dávidot. Az egész családja, és az egész nép is. Mindenki látta, hogy felkent, és egyetlen egy csatát nem vesztett el. Amikor az Örökkévaló kenete a te szellemeddel találkozik, akkor ott robban valami. Kell egy próféta, aki felkeni. Amikor jön a felkenetés, akkor már nem te vagy az. Hanem a benned munkálkodó kegyelem. Ezért fontos a felkenetés. Amikor fel vagy kenve egy bizonyos pozícióra, egy bizonyos munkára. Mert akkor olyanokat megcsinálsz, amiről azt gondolod, hogy soha nem fogod tudni megcsinálni. 

 De mi jön ezzel egy időben? Az üldöztetés, az életére akarnak törni. Először csak irigykednek rá, de aztán már el akarják pusztítani. Saul nem elégedett meg, hanem üldözte Dávidot. És két olyan alkalom is volt, amikor Dávid leszámolhatott volna az ellenségével. Amikor megölhette volna. De milyen volt Dávid szíve? Mert az Örökkévaló szelleme benne volt. 

Azt mondta: „Hogy merném én kinyújtani az én kezemet Isten felkentjére?” Ez a Dávidi szív.

Megtehette volna, hogy az ellenségét elpusztítja, de nem tette meg. És még Saul halálakor is sírt Dávid. Nem csak képmutatásból sírt, hanem a szívéből sírt. Azért sírt, mert Saul is az Örökkévaló embere volt, a harcosa. És te is meg leszel tesztelve, amikor Isten kenete találkozik veled. Hogy hogyan bánsz el az ellenségeiddel. Figyeljetek, mert meg lesztek tesztelve. Hogy hogyan tartod meg a szíved. Amikor Isten szelleme találkozik a te szíveddel, már nem akarsz visszavágni. 

 Máté 5:11-12: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 

Jézus még a kereszten is azt mondta, hogy: „Ne tulajdonítsd nekik a bűneiket..” És amikor te így állsz az ellenségeidhez, amikor te így állsz azokhoz, akik bántanak, üldöznek, átkoznak, akkor te Isten kenetét szabadítod fel a te életedben. És nem tudnak neked ártani. 

Saul egyszerűen nem tudta Dávidot legyőzni, mert az Örökkévaló szelleme volt vele. És az a kérdés, hogy te ott vagy-e, ahol Isten akar látni, és veled van-e az örökkévaló szelleme, mert ha veled van, akkor elpusztíthatatlanná válsz! Nem tudnak mit csinálni veled.  Miben volt az ereje? Nem magában, hanem felállította a 24 órás dicséretet. Nem hadsereget állított, hanem megtanult függeni Istentől. De amikor függsz Istentől minden pillanatban, akkor a szellem jön ki. A szellem lesz erős, ezért mondja pont az Úr nekünk, hogy a kenet ára a tőle való függés. 

Volt, amikor előjött a test nála is, és meg akarta ölni Nábált. De a felesége imában nem engedte, hogy kilépjen testbe. Mert lehet, hogy ha kilép, elveszt valamit. De benne maradt az Örökkévaló akaratában. 

Vannak olyan napok, amikor nem vagy ráutalva, hogy megkérdezd Istent, akkor követed el a legnagyobb hibákat. Mert akkor kilépsz testbe, és a szellemed nincs összeköttetésben azzal, aki minden helyzetben, és mindenkor a javadat munkálja. 

Legyen a szíved Istentől függő, mert ha a szívünk Istentől függő, akkor alázatosak vagyunk, mert tudjuk, hogy nem tudjuk a magunk erejéből megcsinálni.

Itt tudod a tanítást megnézni: https://youtu.be/YmLQFzZO5DI

Isten hozott!