A keresztyén élet a legnagyobb kaland

Összefoglaló

Krisztus tudatúság kell, hogy legyen bennünk, hogy Krisztus bennem a dicsőség reménysége, hogy az Úrral egyesültem, és egy Szellem vagyok vele.

Porubek Tamás Pásztor

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

Porubek Tamás Pásztor, ÚjSzövetség Gyülekezet, 2020.08.20

Porubek Tamás Pásztor

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

1János 3:1 „ Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!”

Isten örökbe fogadott bennünket a fiává tett, azt akarja, hogy birtokba vedd az örökséged. Kétféle emberi faj él a földön, az ádámi és a krisztusi faj leszármazottja. Abban a pillanatban, ahogy újjászülettél, megszűntél az ádámi faj leszármazottja lenni, egy új emberi fajta jött létre Krisztusban. Az ádámi faj bármelyik tagja dönthet úgy, hogy átjön a krisztusi fajta emberek közé. Mindenki számára nyitva van az, hogy megtérhet, hogy elfogadja Jézus Krisztust Úrnak és Megváltónak az életében. Elkezdhet egy új életet élni, amit nem befolyásol a múlt, ami egy korlátlan lehetőségek élete.

2 Korintusi 5:19: „Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Isten megbékéltette magát a világgal.”

A bűnei miatt senki sem megy a pokolba. Azért mennek az emberek a pokolba, mert nem fogadják el Krisztus helyettesítő áldozatát.

Mi vagyunk a jó hír vivője, ezt az egyszerű jó hírt el lehet mondani bárkinek, bárhol. Amikor valaki ezt elfogadja, végbe megy az életében egy változás, egy helycsere történik. A testem egy ház, amiben élek, de szellem vagyok, a szellemem korlátlan. Az élet szellemi, ezért ezen a síkon tudok változásokat hozni. Akármilyen problémád van, az első dolog, hogy imádkozz Istenhez, kezdd el dicsérni és imádni, hogy a szellemvilágába tudj változásokat hozni!

Krisztus tudatúság kell, hogy legyen bennünk, hogy Krisztus bennem a dicsőség reménysége, hogy az Úrral egyesültem, és egy Szellem vagyok vele.

A keresztyén élet a legnagyobb kaland, ha készek vagyunk a megújulásra, ha készek vagyunk arra, hogy a Szent Szellem vezetését kövessük, ha készek vagyunk arra, hogy nem rögzítjük magunkat a régihez.

Olyan időszak jön, ahol Isten népe fel fog növekedni, ahol keresztyének milliói érik el a felnőtt nagykorúságot Krisztusban. Ahol a keresztyének használni fogják mindazt, ami Jézus Krisztusban az övék. És ehhez Istennel való közösség szükséges, és apostoli kormányzás.

 

1János 2:12-14: „Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát . Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.”

 

Egy apostoli atya már letette a saját akaratát, átadta magát Istennek, ismeri azt, aki kezdetektől fogva van, ezért Isten a stratégiáit rá tudja bízni.

Szükségünk van ezekben az időkben Istentől való stratégiára, hogy legyőzzük azt, amit az ördög tervezett a világban.

A tanítást 1:37:49-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/C4dzfTf8vyI

Isten hozott

Tartalomjegyzék
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Oszd meg ezt a posztot
Kapcsolódó videó
Galléria