A küldött kenete

Összefoglaló

A küldött kenetének mi a célja? Hogy egészséges, erős, élettel teli, szépséges gyümölcsöket termő fákat hozzanak létre.

Porubek Tamás Pásztor
Összefoglaló

A küldött kenetének mi a célja? Hogy egészséges, erős, élettel teli, szépséges gyümölcsöket termő fákat hozzanak létre.

Porubek Tamás Pásztor
Oszd meg ezt a posztot

A küldött kenete

Porubek Tamás Pásztor, ÚjSzövetség Gyülekezet,

november 25, 2022

Porubek Tamás Pásztor

Lukács 4:18 „Az Úrnak Szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,”

Jézus azt mondta magáról, hogy Isten elküldte Őt. Jézus Krisztus volt az Atyának az apostola, és Isten adott neki kenetet, adta neki a küldött kenetét, amivel Jézus körbejárt és jót cselekedett. Meggyógyított mindenkit, akik az ördög fogságában voltak. Megszabadította a démonoktól gyötrötteket. Bekötözte a megtört szíveket. Felszabadította a foglyokat. Helyreállította a traumát szenvedetteket.

Átalakulnak az Ige és a Szent Szellem munkája által, amíg csak az igazság fáivá nem lesznek az Úrban.

Ésaiás próféta könyve 61: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

A küldött kenetének mi a célja? Hogy egészséges, erős, élettel teli, szépséges gyümölcsöket termő fákat hozzanak létre.

Jézus ezt a küldött kenetét átadta az egyháznak, rábízta az apostolokra, hogy az apostolok folytassák ezt a munkát.

A mai napig ez így van. Isten apostoli csapatokat, apostoli prófétai csapatokat hív életre, hogy azok tudják mozgatni Istennek a népét. Hogy azok vezessék Istennek a népét ebben az utolsó időknek a munkájában.

Ez a kenet minden hívőben ott van valamilyen mértékben, amikor megtér és újjászületik és betöltekezik Szent Szellemmel. De kell, hogy az a kegyelem, ami ott van az apostolokon, az segítsen felszabadítani ezt a kenetet. Mert nemzeteket egységben működő apostoli kormányzás által vezetett szellemi családok tudnak bevenni.

Te egy ilyen szellemi családnak vagy a része. Te itt vagy, téged Isten ide helyezett, bele helyezett egy szellemi családba.

Ahogy betöltekeztél Szent Szellemmel, kaptál a küldött kenetéből. Valamennyire talán már megtapasztaltad a küldött kenetének a működését.

A teljes tanítást itt tudjátok megnézni:

Isten hozott