Adakozásról szóló tanítások

Minden egy maggal kezdődik

1 Timóteus 6:10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”

Mi Isten akarata az anyagiakkal, a pénzügyekkel kapcsolatban? Isten nem akarja azt, hogy adós legyél, hogy szegény legyél, hogy kenyér kéregető és koldus legyél! Isten nem arra teremtette meg az embert, hogy egy földönfutó, kéregető legyen, hanem arra hívta el az embereket, hogy adakozó, bővölködőek legyenek.

Arra hívott el téged is, hogy adakozó legyél és ez nem attól függ, hogy mennyi pénzed van!

A bővölködésed nem attól függ, hogy mennyi pénz van a zsebedben, vagy a bankszámládon, vagy, hogy milyen lakásban laksz. A bővölködés az egy felfogás, egy szellemi dolog.

 Minden egy magból indul el.

Ha egy apró dinnyemagot beplántálsz egy jó földbe és locsolod, táplálod és Isten áldása van rajta, akkor egy hatalmas dinnyét kapsz belőle. Sokan azt mondják az Úrnak, hogy Uram ajándékozz meg engem egy lakással, egy szép autóval, de nem vet hozzá magot.

Azzal, hogy az életedben áldás alá kerüljél vetned kell!

Amit elvetünk, az ki fog kelni! Így működik a prófécia, ahogyan a mag. Ha elhangzik Istennek a szava, megragadod és látod, elképzeled magad előtt, hogy Isten mit akar cselekedni az életedben! Akkor tudsz vetni, ha látod magad előtt, hogy mi lesz a vetésedből! Amikor valaki elveti a dinnye magot, akkor számít arra, hogy abból egy dinnye lesz, akkor is, ha még az elején az csak egy mag.

2 Korintus 9:6-7 Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” Különböző szolgálatok vannak. Viszont van az adakozásnak is egy szolgálata. A ragadomány, az a fösvénységet, mohoságot és a telhetetlenséget jelenti. Tehát, amikor vetsz, azt ne kényszerűségből csináld! Ne adakozz törvényből, ne azt nézd, hogy ki látja, hogy te adakoztál! Isten a jókedvű adakozót szereti!

A tanítás kezdetét 01:51:21-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/sAMK3-_92Ok

Bölcsen vesd a magodat!

1 Mózes 8:22 „Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.”

Mindenkinek van magja. Dönthetsz arról, hogy ha a magodat, amit kapsz, megeszed vagy elülteted. Ha egy vállalkozó elkölti minden pénzét és nem fektet be, hanem inkább föléli mindazt, amije van, akkor megszűnik a vállalkozása és tönkre megy. Isten adott bölcsességet ahhoz, hogy mit kezdj azzal, amid van. Valakinek a magja az ideje például. Amikor másba fektetsz be dolgokat az idődből és az energiádból, az is egy magvetésnek számít.

Márk 4:4-8 „És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.” A mag több fajta is lehet. Mag a te időd, az anyagjaid, az életed, amit nem mindegy, hogy kibe és mibe fektetsz bele!

Nem a mag dönti el, hogy hova kerüljön, hanem a magvető, aki Te vagy!

Te döntöd el, hogy mit csinálsz a pénzeddel, az erőddel, az energiáddal! Isten azt mondta, hogy a bővölködés attól függ, hogy mennyi magot és hova vetünk. Lehet, hogy valakinek van sok magja és rossz földbe veti el őket. Van olyan föld, ahol a mag nem fog kikelni, ezért nagyon fontos, hogy kinek az életébe vetsz. Ha valakinek az életébe nem jó földbe veted a pénzedet, az energiádat, akkor az nem fog gyümölcsözni. Nem lesz belőle előre meneteled, nem lesz áldás számodra az a vetés.

Hiába vetek el egy magot, ha nincsen rajta Istennek az áldása. Ezért nem mindegy, hogy ha például vállalkozol és tiszteled-e az Urat a vállalkozásodból vagy nem. Azt mondta az Úr, hogy, akik tisztelik Őt azoknak tisztességet fog adni.

Amikor tiszteled az Urat a vetéseiddel, akkor ő megáldja azt és gyümölcsözővé tesz téged!

Amikor vetsz az Úrnak, akkor olyan mintha Ő permetezné a te vetéseidet. Elpusztítja a kártevőt a te életedben!

Galata 6:6-9 „A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”

Amit vetni fogsz, azt le is fogod aratni! Ez egy hitbeli dolog. Amikor vetsz az Úrnak, akkor lehet, hogy nem pénzt fogsz visszakapni, hanem azt amire vágysz. Lehet, hogy visszakapod, a gyermekeidet, vagy az egészségedet.

Példabeszédek 3:9-10 „Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.”

Tiszteld az Urat a te vagyonodból, az áraidból, a birtokodból, a gazdagságodból. Tehát amid van, abból kell tisztelned az Urat!

A tanítás kezdetét 02:13:43-tól láthatod.

https://www.youtube.com/embed/SBHz7tUNJG8

Isten hozott!