Alaptanítások

A küldött kenete

Lukács 4:18 „Az Úrnak Szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,”

Jézus azt mondta magáról, hogy Isten elküldte Őt. Jézus Krisztus volt az Atyának az apostola, és Isten adott neki kenetet, adta neki a küldött kenetét, amivel Jézus körbejárt és jót cselekedett. Meggyógyított mindenkit, akik az ördög fogságában voltak. Megszabadította a démonoktól gyötrötteket. Bekötözte a megtört szíveket. Felszabadította a foglyokat. Helyreállította a traumát szenvedetteket.

Átalakulnak az Ige és a Szent Szellem munkája által, amíg csak az igazság fáivá nem lesznek az Úrban.

Ésaiás próféta könyve 61: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

A küldött kenetének mi a célja? Hogy egészséges, erős, élettel teli, szépséges gyümölcsöket termő fákat hozzanak létre.

Jézus ezt a küldött kenetét átadta az egyháznak, rábízta az apostolokra, hogy az apostolok folytassák ezt a munkát.

A mai napig ez így van. Isten apostoli csapatokat, apostoli prófétai csapatokat hív életre, hogy azok tudják mozgatni Istennek a népét. Hogy azok vezessék Istennek a népét ebben az utolsó időknek a munkájában.

Ez a kenet minden hívőben ott van valamilyen mértékben, amikor megtér és újjászületik és betöltekezik Szent Szellemmel. De kell, hogy az a kegyelem, ami ott van az apostolokon, az segítsen felszabadítani ezt a kenetet. Mert nemzeteket egységben működő apostoli kormányzás által vezetett szellemi családok tudnak bevenni.

Te egy ilyen szellemi családnak vagy a része. Te itt vagy, téged Isten ide helyezett, bele helyezett egy szellemi családba.

Ahogy betöltekeztél Szent Szellemmel, kaptál a küldött kenetéből. Valamennyire talán már megtapasztaltad a küldött kenetének a működését.

A teljes tanítást itt tudjátok megnézni:

Vizsgáld meg a szívedet

Vizsgáld meg a szívedet

Összefoglaló

Szeretettel hozzuk be az embereket Krisztushoz, de most már tudniuk kell az embereknek, hogy mi vár rájuk, hogy nincs sok idő hátra.

Ráki Tamás Pásztor

Vizsgáld meg a szívedet

Ráki Tamás Apostol, ÚjSzövetség Gyülekezet, 2020.04.19

Ráki Tamás Pásztor

Vizsgáld meg a szívedet

Máté 7:21 „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Nem mindenki fog a mennybe menni. De nekünk az a feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy a lehető legtöbb ember megmeneküljön.

Azért kell a médiát használni, hogy minél több embert el tudjunk érni, ez nem jelenti azt hogy mindenki meg fog térni de legalább hallanak az evangéliumról.

Máté 10:37 „A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.”

Ez nem azt jelenti, hogy utálni kell a szüleid. A bűnöket utáld, a szüleid tiszteld, szeresd, de ne kövesd a bűneiket, ne falazz nekik. De ne legyenek bálványok a szüleid.

Ugyanígy a szülőknek ne legyenek bálványok a gyerekek, ne manipuláld őket, ne ragaszkodj hozzájuk. Vannak szülők akik manipulálják, levarázsolják a gyermekeiket, de az igazi szeretet nem ezt csinálja. Az igazi szeretet elenged, hagynod kell, hogy a gyermekeid megálljanak a saját lábukon.

Mi az utolsó időkben élünk. Ezért fontos, hogy megvizsgáld a szíved.

Mi az ami még ide köt a földre? Mi az ami még fontosabb a számodra, mint Isten? Mi az amit jobban szeretsz? Legyél őszinte magaddal. Ha van valami amit még jobban szeretsz add oda az Úrnak, Nála úgyis jobb helyen van.

1Thessalonika 4:16-18 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”

Ne áltasd magad, hogy te imádkoztál a gyermekedért, te keresztyén vagy és ezért el fog ragadtatni a gyereked is! Ha nem tér meg és nem követi teljes szívvel az Urat, itt maradhat. Sok munka van még ami vár ránk.

Isten szerető Isten, de egyben igazságos is, ugyanúgy van ítélete is.

De van egy jó hír is!

Zsidó 12:24 „És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.”

 

Jézus vére ma is értünk kiált, kegyelemért kiált. Ha még nem tértél meg, még nem késő a számodra, fogadd el Uradnak Jézus Krisztust az életed felett. Ne késlekedj.

 

Mert lesznek hitetők, elhitetik az embereket. Sokan Messiásnak tartják magukat, akik azt mondják, hogy ők a megváltók. De ne késlekedj, ne hagyd magad becsapni.

Mert egy az Úr, Jézus Krisztus.

A tanítás kezdetét 1:34:05-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/DNU0D4mOz70

Jézussal uralkodni

Jézussal uralkodni

Összefoglaló

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Porubek Tamás Pásztor

Jézussal uralkodni

Porubek Tamás Pásztor, Újszövetség Gyülekezet, 2020.04.05

Porubek Tamás Pásztor

Jézussal uralkodni

Róma 8:10-11 „Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által.”

 Egy idő után abba kezdesz el hinni, hogy benned ott van Isten élete és, hogy ez az élet járja át a sejtjeidet. Ezért, hogy ha bármi rendellenesség támadna, vagy erőtlenség a testedben, akkor Istennek ez az élete kiszorít belőled minden rendellenességet és elhozza a mennynek az erejét és te rendben leszel. Nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy bibliai látásmódot az életünkkel kapcsolatban!

Fontos, hogy az Igére építsük az életünket, hogy Istennel beszéljünk összhangban!

A szellemed életet ad neked a megigazultságod miatt. Mivel abban a pillanatban, ahogy elhitted, hogy Jézus meghalt a kereszten és eltemették és feltámadt és elfogadtad Őt uradnak, Isten újjászült téged és megigazult ember lettél! A szellemed ilyen módon életet ad a te testednek. Isten élete van benned és ez az élet jár át téged és ez az élet ad neked életerőt és vitalitást! Ezért ha bármilyen erőtlenség vagy gyengeség van, a testedben ez az élet helyreállást tud hozni mindenben. Ez már egy magasabb szint, amikor ebből nézed a helyzetet. Aszerint a hit szint szerint cselekedj, ami van a szívedben! Aszerint a hit szint szerint cselekedj, amiről tudod, hogy jelen helyzetben a te hited! Mindegy hogy melyik szinten vagy teljesen mindegy ne érezd, kárhoztatva magad abból a hitből működj, ami most van neked! Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni per pillanat, de ne csodálkozz, ha Isten azt akarja, hogy egy újabb szintre lépj a hitben! Tehát ne akarj emberi elvárásoknak megfelelni most! Figyelj arra, hogy mire vezet, a Szent Szellem vírussal kapcsolatban. Ha arra vezet, hogy rejtsd el magad otthon és vészeld át és ez a te hited akkor cselekedjél ennek megfelelően, mert Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni.

Ha az a hit szinted, hogy mindegy, mert ha véletlenül meg is betegszem, akkor Krisztus sebeiben már meggyógyultam és úgyis megfogok gyógyulni, akkor eszerint cselekedj! Amikor azt mondod, hogy „bennem van Isten élete nincs olyan vírus, ami hozzám tudna érni. Bármilyen vírus, betegség, ami hozzám ér az elpusztul azonnal. Sőt ha én ráteszem, a kezemet valamire ott a vírus elpusztul. Én vagyok a fertőtlenítő szer, amerre megyek, ott pusztul a vírus, mert én vagyok a fertőtlenítő szer.”

 

Nagyon fontos hogy a szíved hite szerint cselekedjél most! Amikor egyre jobban feljössz és egyre inkább felülről szemléled, a dolgokat az érzéki emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt mondják, hogy bolond vagy azt mondják, hogy zöldségeket beszélsz, de te nem beszélsz zöldségeket, mert te az Igével összhangban beszélsz! Azt mondod ki, amit Isten igazsága rólad és, ami Isten igazsága az életedre nézve. Ne csodálkozz, hogy nem értik, de ne engedd, meg hogy visszahúzzanak a szintjükre! Ne engedd, meg hogy visszahúzzanak! Ha a Szent Szellem vezet valamire, hogy szeretetből valamit tegyél, meg akkor tedd meg, de ne engedd, hogy vissza húzzanak a szintjükre! Bármelyik hit szinten vagy teljesen jó dicsőség az Úrnak hogy ott vagy Halleluja! Isten szeret téged azon a hit szinten, azon a hit szinten fog megáldani. Viszont ha úgy érzed, hogy haladnod kell, egy kicsit akkor lépj egyet! Ez egy jó időszak, hogy megnyugodjunk, hogy az Úrral legyünk, hogy Isten megmutassa, hogy mi az, amiben szeretné, hogy változtassunk az életünkben, a szolgálatunkban, a munkákban.

 

Egy szellemi ember az tud különbséget tenni a dolgokban, helyzetekben. Egy szellemi ember felismeri az időzítéseket. Jézus ismerte az időzítéseket. Amikor eljöttek érte, hogy elfogják azt mondta nekik Jézus, hogy ez a ti órátok. Amikor Názáretben bement a zsinagógába és felolvasott az Ézsaiás próféta könyvéből leakarták Őt lökni a szakadékba ott pedig átment közöttük, mert tudta, hogy nem az ő idejük van. Tudta, hogy nincs ott az idő, hogy történjen vele valami.

 

2 Thesszalonika 2:7 „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

 

Az Antikrisztus szelleme már munkálkodik a földön, de az Ige azt mondja, hogy az egyház uralkodik a földön. Mivel Krisztus a fej, minden hozzá, tartozik, Ő uralkodik, de Ő ott van az Atya jobbján. Az Ő teste az egyház, a Szent Szellemmel betöltekezett keresztyének, azok itt vannak a földön és Jézus most ezen az egyházán keresztül uralkodik. Mi tartjuk vissza az ördög munkáját, az egyház! Amikor azt írta az Igében, hogy „annak aki” akkor Isten itt rád is gondolt személyesen, hogy ebben neked is részed van. Amikor oda állsz a pásztoroddal, apostoloddal, a gyülekezeteddel egy közös imára, egy közös böjtre, akkor neked is részed van ebben, hogy vissza tartod az egyházzal az ördög munkáit.

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Ezt tesszük, most az imáinkkal ezt tesszük most a böjtünkkel. Isten kegyelméből a Szent Szellem által te be tudod tölteni azt az elhívást, azt a szolgálatot, amivel Isten megakar bízni ebben az időben! Ezért fontos hogy beszeljünk ezért fontos, hogy szellemi igazságokat szóljunk. A szellemi igazság azt jelenti, hogy amikor imádkozunk, egy akaraton akkor a szellemi erők megvannak törve. Szellemi igazságokat kell kihirdetnünk, mert a beszedünk, által kormányzunk!

 

Zsoltár 18:33-40 „Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket. És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.”

Isten akarata az most hogy te előre haladj az életedben! Arra a magas helyre állít téged, amit Isten már amúgy is eltervezett az életedben! Ha te most megfelelő módon reagálsz, megteszed a megfelelő dolgokat, amire Isten szelleme vezet és a vezetőid, akkor Isten a te magas helyeidre felállít téged! Most Istennek olyan emberekre van szüksége, akik megtudják hajlítani az ércíjat és onnan tudják kilőni a nyilakat az ördög munkájára.

Ha eddig nem így volt itt az idő, hogy elkezd kősziklára építeni a házadat!

Azzal hogy hallgatod Isten Igéjét és megcselekszed azt! Ilyenkor mindegy mi fog jönni az életedben, mert te szilárdan fogsz állni az Úrban. Ezért az erőért te felelsz, hogy felgerjeszd magadban. Isten most is a javadra munkálkodik, de neked is kell, hogy megállj erőben! Ha néha elesnél, Isten fog küldeni valakit, aki megtámaszt!

A tanítás kezdetét 01:38:01-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/Vm4jaRIKCc0

Oszd meg ezt a posztot
Kapcsolódó videó
Tartalomjegyzék

Fogadd magadba Isten szavát!

Fogadd magadba Isten szavát!

Összefoglaló

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni!

Ráki Tamás Pásztor

Fogadd magadba Isten szavát!

Ráki Tamás Apostol, Újszövetség Gyülekezet, 2019.06.16

Ráki Tamás Pásztor

Fogadd magadba Isten szavát!

Lukács 2:5 „Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.”

Máriáról olvashatjuk az Igében, hogy hogyan vette Istennek a szavát, hogy hogyan fogadta be az Igét, és esett teherbe a Szent Szellem által.

 

Amikor te befogadod Istennek a szavát, amikor azt mondod, hogy az a tiéd, akkor a szellemedben elkezd formálódni. Amikor belépsz Istennek a jelenlétébe, akkor elkezd valami új dolog történni az életedben nem az, ami régen volt.

 

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni! Vannak bizonyos helyzetek, amik segítenek ahhoz, hogy a szíved megpuhuljon.

Azért kell Istennek, a szavát magadba fogadnod, hogy legyen vezetés, látás az életedben. Amikor beteljesedik a prófécia, nem mindegy az időzítés. Nem mindegy, hogy mikor veszel egy új házat, nem mindegy, hogy mikor fogan meg egy baba, nem mindegy. Nem mindegy, mert az embereknek a szíve gyakran nincs készen a dolgokra.

 

Lukács 2:6-7 „És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.”

 

Isten tudta, hogy Mária mikor fogja megszülni Jézust, hogy mikor kell megszületnie.

 

Lukács 2:10 „És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:”

 

Mikor megjelent az angyal a pásztorok elkezdtek félni, de az angyal mondta nekik, hogy ne féljenek. Isten hozzád is szól, hogy ne félj. Amikor az Úr hirdet nektek örömöt, amikor szól hozzád, azt tudnod kell, hogy az sokszor nem a te örömöd, hanem sokaknak az örömére lesz.

Amikor elkezdesz örülni a másik örömén az Úr oda, adja neked a tiédet. Ha a másén hű vagy oda fogja adni az Úr a tiédet!

Amikor kimondja Isten az Ő szavát egy prófétán keresztül, egy angyalon keresztül, egy gyermeken keresztül elkezd a szó dolgozni.

Lukács 2:13-14 „És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”

Amikor az angyal át adta az üzenetet angyalok sokasága jelent meg a pásztoroknak.

Amikor elhangzik, egy prófétai üzenet az átváltoztat egy légkört, és sokszor angyalok jelennek meg ekkor és elkezdik kimunkálni azt a prófétai üzenetet, hogy az megvalósuljon. Amikor ki van mondva egy szó, azt valakinek be kell fogadni. Így jön a megtérés, így jön Istennek a szava hozzád, így jön a gyógyulásod hozzád.

Lukács 2:19 „Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.”

Mária nem felejtkezett el arról, amit Gábriel arkangyal mondott neki, nem felejtkezett el a pásztorok üzenetéről, nem felejtkezett el arról, hogy Isten mit mondott neki a gyermekkel kapcsolatban. Ne felejtkezz el arról, hogy mit mondott neked Isten, magaddal kapcsolatban, a családoddal kapcsolatban, az elhívásoddal kapcsolatban, a szolgálatoddal kapcsolatban. Ezért fontos a prófétai szó!

 

Lukács 2:25-26 „És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentszellem vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentszellem által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.”

 

Kellett, hogy Jézus Krisztus születéséért közbenjárók imádkozzanak.

Sokan elabortálják a dolgokat, mert nem várják meg, hogy kikeljenek.

Ezért kell türelemmel várni, ezért kell táplálni azt, ami elkezd nőni az életedben. Nem magától jönnek létre a dolgok, nem magától térnek meg az emberek, mindenért és mindenkiért egyszer már imádkoztak, azért jutott oda, ahol most van.

A tanítás kezdetét 1:49:40-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/HcjeoXemw6Q

Mennyi időt töltesz az Úrral?

Mennyi időt töltesz az Úrral?

2022. 11. 18.

Összefoglaló

A Mennyei Atya minden egyes fiát számon tartja. Így vagy te is számon tartva.

Gert Meyer Pásztor

Mennyi időt töltesz az Úrral?

Gert Mayer Pásztor, Újszövetség Gyülekezet, 2019.06.16

Gert Meyer Pásztor

Mennyi időt töltesz az Úrral?

A Mennyei Atya minden egyes fiát számon tartja. Így vagy te is számon tartva.

A mai napon is az Úr a te El Shaddai-od. Isten, Aki több mint elégséges, Aki bőséget adott neked, Aki ellátott téged, aki felemelt téged. Az Úr a te Oltalmazód, az Úr a Seregek Ura, Aki veled van, aki Jákóbnak az Istene. Ő a te Várad. Megemlékezünk az Úr jóságáról, megemlékezünk és bemegyünk a hálaadás völgyébe.

 

Ne kérd Istent, hogy segítsen meg, mert te magad vagy a segítség, ahová mész a segítség jelenik meg! Ne kérd, hogy áldjon meg, mert te már meg vagy áldva! Minden szellemi áldással megáldott, ami a Mennyben van (Efézus 1:3), mindennel megajándékozott, ami az Istenfélelemhez szükséges (2Péter 1:3).

 

Egy kapcsolat a kommunikáción keresztül fejlődik, meg kell tanulnod kommunikálni a másikkal, ez nem természetesen jön, bele kell fektetni ebbe. Nagyon szép, hogy ajándékot veszünk a másiknak, de a feleségek legjobban arra vágynak, hogy kommunikáljanak velük. Ugyanez van a Mennyei Atyáddal kapcsolatban is. Lehet, hogy azt gondolod, hogy egyszer felkelsz, és az égből lehullik az, hogy imádkozni akarsz. Nagyon sokszor nem így működik. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az érzéseid, ez nem erről szól.

Minél több időt töltesz a mennyei atyáddal, annál több időt akarsz majd Vele tölteni.

Nem mondhatod, hogy „nincs kapcsolat az Úrral, az Úr nem beszél hozzám”. Szánsz mindennap rá időt? Keresed Őt? Nagyon fontos a kommunikáció egymással. Ha Istenen tartod a fókuszt, és nem azért teszed a dolgaidat, hogy az embereknek kedves legyél, akkor erősen fogod elvégezni a pályafutásodat, de ha az emberekre teszed a fókuszt és leveszed Istenről, akkor nem fogod befejezni a futásod erősen. Kezdj el dolgozni az Úrral való kapcsolatodon is! Ez időben mérhető, ha naponta két percet töltesz naponta az Úrral, akkor nem veszed Őt elég komolyan. Időt kell szakítanod Istenre, ez fegyelmezettséggel jár. Lesznek kiábrándító dolgok, amik elvonnák a figyelmedet. Amikor időt töltesz Istennel, csukd be az ajtódat, tedd el a telefonodat és 100 %-ban figyelj Istenre!

1Korinthus 14:2 „Mert a ki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem Szellemben beszél titkos dolgokat.”

Nagyon fontos nyelveken imádkozni. Lehet, hogy sok éve harcolsz valamivel, de ha elkezdesz nyelveken imádkozni, akkor meg fogod ragadni a győzelmet.

 

1Korinthus 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”

 

Azt mondja itt Istennek az Igéje, ha nyelveken imádkozol, akkor a belső embered, a szellemed imádkozik, az kommunikál Istennel. Lehet, hogy sok mindent még nem értünk Istenről, de ahogy nyelveken imádkozol, jön a mélyebb megértés Istenről. Meg fogsz lepődni azon a csoda sorozaton, ami az életedben fog történni a nyelveken imádkozás hatására.

 

Ha megnézed Pál Apostol életét, rengeteg csoda történt az életében mindennap, csodák csodára történtek, bárhova ment mindenhol csodát tapasztalt. De van egy titok Pál Apostol életében, ami miatt így használta az Úr.

 

1Korinthus 14:18 „Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;”

 

Ha mindennap beszélsz nyelveken, minden természetfölötti lesz a te életedben, de ehhez fegyelmezettség kell. Ha eddig 6-kor keltél, lehet, hogy mostantól 5 órától kell. Edzened kell magadat, mindennap kell ezt hasznosítanod. Már azzal is csodákat fogsz átélni, ha csak pár perceket töltesz nyelveken imádkozással.

Mindennek a megoldása, amire szükséged van, már benned van.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

Isten elhívása megbánhatatlan

Isten elhívása megbánhatatlan

Összefoglaló

Vannak dolgok, amiket Isten már természetes szinten bele helyezett az életedbe. Az Úr tudta azt, hogy hova kellett születned. Tudta, hogy kik lesznek a szüleid, mert mindent elkészített már számodra. Tudta, hogy hol fogsz dolgozni, hogy hol fogod szolgálni Őt.

Ráki Tamás Pásztor

Isten elhívása megbánhatatlan

Ráki Tamás Apostol, Újszövetség Gyülekezet, 2020.08.23

Ráki Tamás Pásztor

Isten elhívása megbánhatatlan

Róma 11:29 „Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.” szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

Ha valakit elhív az Úr, azt nem bánja meg. Isten nem bánta meg, hogy elhívott téged még akkor sem, hogy ha te rosszat cselekszel, vagy cselekedtél! Nem vonja vissza az elhívását és az ajándékait az életedben! Sokszor, ha valaki elbukik, vagy vissza megy a világba, Isten akkor sem vonja vissza tőle az ajándékait.

 

Vannak dolgok, amiket Isten már természetes szinten bele helyezett az életedbe. Az Úr tudta azt, hogy hova kellett születned. Tudta, hogy kik lesznek a szüleid, mert mindent elkészített már számodra. Tudta, hogy hol fogsz dolgozni, hogy hol fogod szolgálni Őt.

Isten tudta, hogy hova helyezzen el téged!

Róma 12:1-2 „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

 

Ezzel kezdődik a szolgálatod, hogy odaszánod a testedet az Úrnak! Például eljársz a gyülekezetedbe, eljársz az alkalmakra. Odaszánod magad az imára, az Ige olvasásra, a szolgálatra és úgy döntesz, hogy az első helyre teszed Istent!

Így kezdődik a szolgálatod, hogy az első helyre teszed az Urat!

Az elhívás sokszor nem csak azt jelenti, hogy valakiből próféta, pásztor, vagy dicsőítő lesz. A szolgálatod az is lehet, hogy kedves vagy az emberekkel, hogy megöleled őket, hogy kimutatod a szeretetedet feléjük.

Akármilyen nagy szolgálatot szeretnél, ha nincsen benned szeretet, akkor semmi leszel!

Ez az egyik legnagyobb szolgálatod, hogy szeresd az embereket kivétel nélkül!

 

Róma 12:4,6 „Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük.

 

Szükséged van másokra, és másoknak is rád, mert mindenkinek más és más feladata van Krisztusban! Mindenki kapott ajándékot, a kegyelem mértéke szerint.

 

Róma 12:8 „Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje.”

 

Isten népe között nagyon nagy szükség van a buzdításra. Ha szereted az embereket, akkor tudod őket szívből motiválni, buzdítani. Ha szereted őket, akkor úgy fogod látni őket, mint Isten és tudni fogod, hogy mire van szükségük.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

A teljes szeretet kirúgja a félelmet

A teljes szeretet kirúgja a félelmet

Összefoglaló

A teljes szeretet kirúgja a félelmet, de csak akkor tudja kirúgni, ha Krisztus benned a dicsőség reménysége és nem félsz utána a haláltól.

Ráki Tamás Pásztor

A teljes szeretet kirúgja a félelmet

Ráki Tamás Apostol, Újszövetség Gyülekezet, 2020.08.23

Ráki Tamás Pásztor

A teljes szeretet kirúgja a félelmet

1 János 4:17-18 „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

Ha szereted az Urat, ha újjászülettél, akkor neked nincs mitől félned, mert örök életed van. Legyen bizodalmad az ítélet napjához, megtérsz, elfogadod Jézust a megváltódnak és akkor már nem kell félned, hogy hova kerülsz, örök életed van. Semmitől nem kell félned.

„Ha beteg leszel, Jézus a te gyógyítód, ha elveszted a pénzed Isten a sokszorosát vissza tudja neked adni.„

A teljes szeretet kirúgja a félelmet, de csak akkor tudja kirúgni, ha Krisztus benned a dicsőség reménysége és nem félsz utána a haláltól.

 

Példabeszédek 17:9 „Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.”

 

Ha egyszer megbocsátottál valakinek, akkor ne hozd elő ugyanazt a dolgot még egyszer, mert akkor nem bocsájtottál meg igazán. Ha előhozod és a másik fejéhez vered, hogy mert ezt meg ezt csináltad velem, akkor nem fogsz tudni előre menni az életben. Amikor belépsz Istennek Királyságába, akkor tiszta lappal kezdhetsz, akármilyen volt az életed előtte. Istennél van lehetőség, hogy ne legyél beskatulyázva. Van változás az Úrnál, van lehetőség, hogy más legyél.

„Ha szeretsz, akkor ne titkon szeress! Ha szeretsz, akkor az meg kell, hogy mutatkozzon az életedben, a cselekedeteidben, a szavaidban.”

Az igazi szeretet nem elvár a másiktól, nem teszi a másikat törvény alá, hanem agapé szeretet ad. A teljes szeretet kirúgja a félelmet, de a szeretet együtt jár az igazsággal. A Jezabel szelleme hamis szeretettel van az emberek felé, szeretetet mutat, de magához köti az embereket. Úgynevezett majomszeretet nem enged el, magához köt.

 

A szeretethez hozzá jár a fegyelmezés. Általában, ha a bárányok jól vannak lakva, nincsenek bennük démonok, ha meg van a fejük kenve olajjal, akkor nem bántják egymást. Az éhes bárányok, akik nincsenek etetve, azok elkezdik egymást öklelni. Amikor te szeretsz valakit, együtt jár a fegyelmezéssel, de amikor fegyelmezel valakit, akkor is szeretetben kell maradnod. Amikor kilép valaki a szeretetből és úgy int, akkor az át tud csúszni a másik oldalra. A megfelelni akarási kényszer torzulás. Az önzés azt akarja, hogy vele foglalkozzanak, hogy kapjon dicséretet, szeretetet, elismerést. Sokszor kihasználja a másikat, manipulálja a másikat sajnáltatva magát. Senki nem követelheti meg, hogy szeressék csak az Isten.

„Neked annak k

„Neked annak kell lenned, amivé Isten formál, nem, amivé az emberek akarnak, hogy legyél!„

Ahol Isten fajta szeretet van, ott nem fogsz torzulni, nem fog torzulni a jellemed rossz irányba. Fogsz változni, de jó irányba! Isten képére fogsz átalakulni! Biztonságban leszel, nem lesz kisebb rendű. A kisebbrendűség mögött is egy szellem áll, ami azt hazudja az embereknek, hogy te nem vagy elég jó a másikhoz, hogy te soha nem fogsz oda felnőni, ahova a másik.

Te nem vagy kisebb rendű, mert Isten az Ő képmására teremtette az embert, egyformára teremtett mindenkit.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

Összefoglaló

Krisztus tudatúság kell, hogy legyen bennünk, hogy Krisztus bennem a dicsőség reménysége, hogy az Úrral egyesültem, és egy Szellem vagyok vele.

Porubek Tamás Pásztor

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

Porubek Tamás Pásztor, ÚjSzövetség Gyülekezet, 2020.08.20

Porubek Tamás Pásztor

A keresztyén élet a legnagyobb kaland

1János 3:1 „ Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!”

Isten örökbe fogadott bennünket a fiává tett, azt akarja, hogy birtokba vedd az örökséged. Kétféle emberi faj él a földön, az ádámi és a krisztusi faj leszármazottja. Abban a pillanatban, ahogy újjászülettél, megszűntél az ádámi faj leszármazottja lenni, egy új emberi fajta jött létre Krisztusban. Az ádámi faj bármelyik tagja dönthet úgy, hogy átjön a krisztusi fajta emberek közé. Mindenki számára nyitva van az, hogy megtérhet, hogy elfogadja Jézus Krisztust Úrnak és Megváltónak az életében. Elkezdhet egy új életet élni, amit nem befolyásol a múlt, ami egy korlátlan lehetőségek élete.

2 Korintusi 5:19: „Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Isten megbékéltette magát a világgal.”

A bűnei miatt senki sem megy a pokolba. Azért mennek az emberek a pokolba, mert nem fogadják el Krisztus helyettesítő áldozatát.

Mi vagyunk a jó hír vivője, ezt az egyszerű jó hírt el lehet mondani bárkinek, bárhol. Amikor valaki ezt elfogadja, végbe megy az életében egy változás, egy helycsere történik. A testem egy ház, amiben élek, de szellem vagyok, a szellemem korlátlan. Az élet szellemi, ezért ezen a síkon tudok változásokat hozni. Akármilyen problémád van, az első dolog, hogy imádkozz Istenhez, kezdd el dicsérni és imádni, hogy a szellemvilágába tudj változásokat hozni!

Krisztus tudatúság kell, hogy legyen bennünk, hogy Krisztus bennem a dicsőség reménysége, hogy az Úrral egyesültem, és egy Szellem vagyok vele.

A keresztyén élet a legnagyobb kaland, ha készek vagyunk a megújulásra, ha készek vagyunk arra, hogy a Szent Szellem vezetését kövessük, ha készek vagyunk arra, hogy nem rögzítjük magunkat a régihez.

Olyan időszak jön, ahol Isten népe fel fog növekedni, ahol keresztyének milliói érik el a felnőtt nagykorúságot Krisztusban. Ahol a keresztyének használni fogják mindazt, ami Jézus Krisztusban az övék. És ehhez Istennel való közösség szükséges, és apostoli kormányzás.

 

1János 2:12-14: „Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát . Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.”

 

Egy apostoli atya már letette a saját akaratát, átadta magát Istennek, ismeri azt, aki kezdetektől fogva van, ezért Isten a stratégiáit rá tudja bízni.

Szükségünk van ezekben az időkben Istentől való stratégiára, hogy legyőzzük azt, amit az ördög tervezett a világban.

A tanítást 1:37:49-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/C4dzfTf8vyI

Ismerd meg Jézust!

Lukács 19:10 „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.”

Van valaki, egy személy, aki be akarja tölteni az űrt az életedben. Aki megalkotott téged, aki szerelemmel szeret téged. Van, aki törődik veled, ha mások nem is törődnek, akkor is van valaki, akit érdekel az életed. Van valaki, aki meg akar téged menteni, aki bele akarja tenni a kezét a kezedbe, aki új életet akar neked adni.

Lehet, hogy olyan élethelyzetbe vagy, hogy azt mondták neked, hogy nincs több lehetőséged, de nála mindig van egy lehetőség.

Van egy új lap, egy új élet.

Lehet, hogy hogy olyan körülménybe vagy most, hogy nincs emberi segítség. De van itt valaki, aki azért jött, hogy megmentsen téged, mert nála semmi nem lehetetlen. Lehet, hogy lemondtak rólad az emberek, de Ő azért jött a mai napon is, hogy megtalálja, ami elveszett. Nincs olyan bűn, amit Ő nem tudna megbocsátani. Nekünk olyan Istenünk van, aki minden percben figyel ránk, akinek fontos az, hogy mi van a szívedben, mi bánt téged, mik a vágyaid.

A gyülekezet egy bárka. Jézus Krisztust képviseljük Élő kövekből épül föl, élő emberekből. 

Lukács 9:56 „Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.”  

Minket mi tart meg? Az Ige. A Jézus Krisztussal való közösség A testvéri közösség. Az, hogy szeretjük Őt, hogy Ő szeret bennünket.

2022-ben ennek a világnak egyedül Jézusra van szüksége.

Szükség van, hogy a gyülekezet ajtaja nyitva legyen, szükségünk van arra, hogy képviseljük Isten szeretetét. Nem az a tisztünk, hogy ítéljünk. Nem az, hogy hirdessük, hogy mi milyen nagy keresztyének vagyunk, hanem az, hogy az irgalom pálcáját ki tudjuk nyújtani. Hogy képviseljük azt a szeretetet, azt a szívet, ami Jézusnak volt. Jézusnak volt egy irgalmas, könyörülő szíve. Őt érdekelte, hogy ki van a periférián kívül.  

Hirdetjük, hogy a gyülekezetünk nyitva áll.

Nyitva áll a bűnösök előtt, a paráznák előtt, a szenvedélybetegek előtt, a lelki nyomorékok előtt, bármibe is vagy benne, Jézus nem utasít el téged.

Az, hogy befusd a pályádat, és betöltsd az elhívásodat, az a te szabad akaratod. Az Ő szíve nyitva van a Szentek Szentje nyitva van.

Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, mi nem azért születtünk, hogy nekünk szolgáljanak. Kiváltság szolgálni mások felé.

Nekünk nem kell a Karácsonyra várni, hogy Jézussal találkozzunk, mert nekünk minden nap Karácsony, minden nap Jézus nap!

A teljes tanítást itt tudjátok megnézni:

Ismerd meg Jézust!

Lukács 19:10 „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.”

Van valaki, egy személy, aki be akarja tölteni az űrt az életedben. Aki megalkotott téged, aki szerelemmel szeret téged. Van, aki törődik veled, ha mások nem is törődnek, akkor is van valaki, akit érdekel az életed. Van valaki, aki meg akar téged menteni, aki bele akarja tenni a kezét a kezedbe, aki új életet akar neked adni.

Lehet, hogy olyan élethelyzetbe vagy, hogy azt mondták neked, hogy nincs több lehetőséged, de nála mindig van egy lehetőség.

Van egy új lap, egy új élet.

Lehet, hogy hogy olyan körülménybe vagy most, hogy nincs emberi segítség. De van itt valaki, aki azért jött, hogy megmentsen téged, mert nála semmi nem lehetetlen. Lehet, hogy lemondtak rólad az emberek, de Ő azért jött a mai napon is, hogy megtalálja, ami elveszett. Nincs olyan bűn, amit Ő nem tudna megbocsátani. Nekünk olyan Istenünk van, aki minden percben figyel ránk, akinek fontos az, hogy mi van a szívedben, mi bánt téged, mik a vágyaid.

A gyülekezet egy bárka. Jézus Krisztust képviseljük Élő kövekből épül föl, élő emberekből. 

Lukács 9:56 „Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.”  

Minket mi tart meg? Az Ige. A Jézus Krisztussal való közösség A testvéri közösség. Az, hogy szeretjük Őt, hogy Ő szeret bennünket.

2022-ben ennek a világnak egyedül Jézusra van szüksége.

Szükség van, hogy a gyülekezet ajtaja nyitva legyen, szükségünk van arra, hogy képviseljük Isten szeretetét. Nem az a tisztünk, hogy ítéljünk. Nem az, hogy hirdessük, hogy mi milyen nagy keresztyének vagyunk, hanem az, hogy az irgalom pálcáját ki tudjuk nyújtani. Hogy képviseljük azt a szeretetet, azt a szívet, ami Jézusnak volt. Jézusnak volt egy irgalmas, könyörülő szíve. Őt érdekelte, hogy ki van a periférián kívül.  

Hirdetjük, hogy a gyülekezetünk nyitva áll.

Nyitva áll a bűnösök előtt, a paráznák előtt, a szenvedélybetegek előtt, a lelki nyomorékok előtt, bármibe is vagy benne, Jézus nem utasít el téged.

Az, hogy befusd a pályádat, és betöltsd az elhívásodat, az a te szabad akaratod. Az Ő szíve nyitva van a Szentek Szentje nyitva van.

Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, mi nem azért születtünk, hogy nekünk szolgáljanak. Kiváltság szolgálni mások felé.

Nekünk nem kell a Karácsonyra várni, hogy Jézussal találkozzunk, mert nekünk minden nap Karácsony, minden nap Jézus nap!

A teljes tanítást itt tudjátok megnézni:

Isten hozott

Tartalomjegyzék
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Oszd meg ezt a posztot
Kapcsolódó videó
Galléria