„Én tartom meg fiaimat”

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 02. 12.

Összefoglaló

Az Úr háborgatja a te háborgatóidat, az Úr háborgatja a fiaid megrontóit. Az Úr keze nehezedik rájuk. Ez az Úr szolgáinak öröksége. 

Összefoglaló

Az Úr háborgatja a te háborgatóidat, az Úr háborgatja a fiaid megrontóit. Az Úr keze nehezedik rájuk. Ez az Úr szolgáinak öröksége. 

Oszd meg ezt a posztot

„Én tartom meg fiaimat”

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.02.12.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

 Ésaiás próféta könyve 49:24-26: Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai? Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene! 

Dávid került olyan helyzetbe, amikor ő vétkezett, házasságtörésbe került. Dávidnak harcba (szellemi harcba) kellett volna mennie, de nem ment. És akkor megpillantott egy hölgyet, Betsabét, aki épp fürdőzött. A férjét, a Hitteus Úriást hazahívta Dávid, mert kiderült, hogy Betsabé megfogant Dávidtól. Azért hívta haza, hogy hátha az asszonnyal hál, miután hazatért, és így talán el lehet tussolni ezt a történetet. De a férj nem ment be az asszonyhoz, hanem kint aludt, a kapu előtt. Ezért elküldte Úriást egy levéllel Joábhoz, hogy küldjétek ezt a férfit a harc legelejére, hogy ott el tudjon esni, így meghalt a Hitteus Úriás. 

A kárpótlás törvénye így szólt, hogy egy juhért négy juhot kellett fizetni. 

És Dávidnak amiatt, mert megölette Úriást, 4 gyerekének meg kellett halnia. Az első az a kisbaba volt, aki a paráznaságból született. Dávid böjtölt, és imádkozott érte, hogy megmaradjon, de meghalt, pedig Dávidnak kellett volna meghalnia, de nem halt meg. Sőt, Betsabétől született a gyermeke, Salamon. Ami emberek számára egyszerűen felfoghatatlan. Hogy lehet, hogy egy házasságtörés után még Isten azt mondja, hogy ettől az asszonytól fog születni Salamon király. Ami nem volt benne Isten tökéletes akaratában. Mert Istennek nem tökéletes akarata az, hogy valaki házasságtörést kövessen el. 

De van egy érdekes dolog: Miért könyörült Isten Dávidon? volt egy pont, amikor Saul elkezdte üldözni Dávidot.

Van egy pont mindenki életében, amikor üldözi az ellenség, mert elkezded szúrni a szemét. Onnan tudhatod meg ezt, hogy a kenet bizonyságot tesz arról, hogy milyen kenete van. 

Ha egy vezető nem atyai vezető, akkor nem szeretné, hogy bárki túlnője őt. Mert ha valaki sikeresebb a munkában, mint te, és nincs helyes identitás tudatod, akkor azt érzed, hogy ki fognak téged tenni a pozíciódból. 

Normál esetben egy király vagy egy vezető annak örül, ha olyanok veszik körül, akik jobbak, mint ő. Egy atyának az az öröme, ha látja, hogy a fiai és lányai többre viszik, mint ő. 

 Volt egyszer egy szellemi fiam, és megkattant. Több bizonyos dolog miatt. És nem értettem, hogy miért? Mi történt vele? Azt mondta nekem egyszer: „Addig foglak rúgni, míg élsz! Mert ezt adta az Úr a szívembe.” Gondoljatok bele, valaki el tud jutni odáig, hogy a másiknak a teljes megsemmisülését akarja. Úgy látja őt, mint a sátánt. Isten embereit. Ez nagyon veszélyes dolog! 

Készüljetek föl, hogy az történik most velünk, ami az apostolok cselekedeteiben is benne van. Jelek és csodák követték az evangélium hirdetését, és elindult az üldöztetés is. Tehát ne csodálkozzatok azon, ha kaptok ti is trágár, közönséges, mocskos üzeneteket. Az Úr pedig azt csinálja, hogy sok minden átrendeződik most. Az igaz még igazabbá lesz, a gonosz pedig még gonoszabbá fog válni az utolsó időkben. 

Isten ad Amerikának esélyt, és ad Európának is. Még van hátra egy pár évünk, Jézus visszajöveteléig. Ki fogja elvinni az evangéliumot, és ki fog megállni ebben az időben? Ki fogja vinni a gyógyulást az Atyaságot? Mert az embereknek nem az agyukat kell tömni, az embereknek valóságosan Isten jelenléte kell, hogy megjelenjen az életükben. 

Valóságosan be kell, hogy lépjen az életükbe a természetfölötti természetes szinten. 

A kenet kell, hogy megtörje az emberek agyán a démoni varázslást és a démoni kötelékeket. Ezért kell, hogy jelek és csodák kövesség az evangéliumot. Akikkel találkoztam, mind éhes emberek, és Isten kegyelméből mindegyikben megmozdultak dolgok. Csak még nem hiszik el, hogy fogja Isten őket használni. Ezért kell egy próféta, aki beindítja őket. Mert a Szent Szellem tudja, hogy melyiknek mire van szüksége, melyik az az indító gomb, az az indító szó, amire elindulsz. Be kell állni abba a munkába, amit Isten eltervezett.

 Ésaiás próféta könyve 49:14-17: És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. 

Eltávoznak: kimegy, kikerül, megszabadul a pusztítóktól.

Isten kiszűri a gyülekezetekből a rombolókat és a pusztítókat. Nem fog tudni megmaradni az ellenség, a farkasok a bárányok között.

 Ésaiás próféta könyve 49:18: Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony. 

Amikor jönnek be a fiak és a lányok, jönnek be a hajótöröttek, különböző helyzetekben levők, azok olyanok, mint galambok mikor jönnek be a dúcaikhoz. Jönnek az emberek, mert szükségük van Istenre. Ahogy Dávidnak is tudott adni fiat Betsabétől, akinek meg kellett volna halnia. Akármit is követtél el, akármilyen hibát, először is meg kell bocsátanod. Utána el kell engedned, azután készülj fel az újra. 

 Ésaiás próféta könyve 49:19: Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid. 

Itt megint mondja az Úr, hogy messze távoznak elpusztítóid. Leleplezi az Úr az életedben a pusztítókat. De mi az a pusztító, ami az életedbe be akar jönni? Van, aki okkult eszközöket használ, hogy magához kössön embereket. Vannak olyan vezetők, pásztorok, akik pünkösdi boszorkányok. Derek Prince beszél erről. Vannak olyan nők, akik  pünkösdi varázslók. Tudjátok mit jelent ez? Újjászületett keresztyén ember Szent Szellemmel betöltekezve, aki rá akarja vinni az ő akaratát a másik emberre, és ráimádkozza az ő akaratát. Nem a menny akaratát, hanem az ő saját akaratát a másikra, amit ő úgy gondol, hogy Isten akar. Ráimádkozza, hogy verje meg őt az Úr, és szakítsa el az Ő jelenlétéből, és az legyen meg, amit ő szeretne. Ezt úgy nevezik, hogy okkultizmus. Keresztyén varázslás. Mágia. És keresztyének mágiát csinálnak! Ezért tanítjuk meg az embereket imádkozni normálisan. Ezért van, hogy nyelveken imádkozunk több dologért. Mert van, amikor nem tudod, miért kell imádkozni, de az angyalok tudják. És angyali nyelven imádkozunk. Ezért kell megtanítani azt, hogy az ige alapján tudjál imádkozni. Nem átkozni, hanem imádkozni. Amikor a saját akaratukat akarják átvinni a másikra, hogy legyen meg az, amit ők akarnak. 

 Ésaiás próféta könyve 49:20-23: Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam! És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak? Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak. És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják: és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg nem szégyenülnek. 

Tudjátok, amikor látom azt, hogy innen-onnan-amonnan jönnek, azt sem tudom honnan jönnek, mindenütt nőnek fel az imádó oltárok. Dicsőítők, imádók nőnek fel. Már ott vannak a fiak, elő vannak készítve. És lesznek vezetők, lesznek politikusok, gazdagok, szegények, akik jönnek és le fognak az Úr előtt borulni. Nekünk pedig ezeket az embereket be kell fogadnunk. Nekünk kell gondoznunk, nekünk kell pásztorolnunk őket. 

 Ésaiás próféta könyve 49:24-26: Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai? Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat és háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene! 

Vannak foglyok, akiket az ördög be akar csukni. De azt mondja az ige, hogy amikor a bukott angyalok, meg ördögök elkezdik gyepálni az életedet, te nem préda leszel: Te meg fogsz szabadulni, megszabadul a családod is. 

Az Úr háborgatja a te háborgatóidat, az Úr háborgatja a fiaid megrontóit. Az Úr keze nehezedik rájuk. Ez az Úr szolgáinak öröksége. 

Tudjátok, mit jelent ez? A démonok egymás keze által fognak elpusztulni. A gonosz emberekben lévő démonok egymásnak fognak esni. Ez az Úrnak az egyik módszere. Az Úr azt akarja, hogy te felállj és beállj az Ő munkájába. 

A tanítást itt tudod megnézni: https://youtu.be/8hnGjhdV984

Isten hozott!