Fogadd magadba Isten szavát!

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2022. 11. 18.

Összefoglaló

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni!

Összefoglaló

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni!

Oszd meg ezt a posztot

Fogadd magadba Isten szavát!

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2022.11.18.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

Lukács 2:5 „Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.”

Máriáról olvashatjuk az Igében, hogy hogyan vette Istennek a szavát, hogy hogyan fogadta be az Igét, és esett teherbe a Szent Szellem által.

Amikor te befogadod Istennek a szavát, amikor azt mondod, hogy az a tiéd, akkor a szellemedben elkezd formálódni. Amikor belépsz Istennek a jelenlétébe, akkor elkezd valami új dolog történni az életedben nem az, ami régen volt.

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni! Vannak bizonyos helyzetek, amik segítenek ahhoz, hogy a szíved megpuhuljon.

Azért kell Istennek, a szavát magadba fogadnod, hogy legyen vezetés, látás az életedben. Amikor beteljesedik a prófécia, nem mindegy az időzítés. Nem mindegy, hogy mikor veszel egy új házat, nem mindegy, hogy mikor fogan meg egy baba, nem mindegy. Nem mindegy, mert az embereknek a szíve gyakran nincs készen a dolgokra.

Lukács 2:6-7 „És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.”

Isten tudta, hogy Mária mikor fogja megszülni Jézust, hogy mikor kell megszületnie.

Lukács 2:10 „És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:”

Mikor megjelent az angyal a pásztorok elkezdtek félni, de az angyal mondta nekik, hogy ne féljenek. Isten hozzád is szól, hogy ne félj. Amikor az Úr hirdet nektek örömöt, amikor szól hozzád, azt tudnod kell, hogy az sokszor nem a te örömöd, hanem sokaknak az örömére lesz.

Amikor elkezdesz örülni a másik örömén az Úr oda, adja neked a tiédet. Ha a másén hű vagy oda fogja adni az Úr a tiédet!

Amikor kimondja Isten az Ő szavát egy prófétán keresztül, egy angyalon keresztül, egy gyermeken keresztül elkezd a szó dolgozni.

Lukács 2:13-14 „És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”

Amikor az angyal át adta az üzenetet angyalok sokasága jelent meg a pásztoroknak.

Amikor elhangzik, egy prófétai üzenet az átváltoztat egy légkört, és sokszor angyalok jelennek meg ekkor és elkezdik kimunkálni azt a prófétai üzenetet, hogy az megvalósuljon. Amikor ki van mondva egy szó, azt valakinek be kell fogadni. Így jön a megtérés, így jön Istennek a szava hozzád, így jön a gyógyulásod hozzád.

Lukács 2:19 „Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.”

Mária nem felejtkezett el arról, amit Gábriel arkangyal mondott neki, nem felejtkezett el a pásztorok üzenetéről, nem felejtkezett el arról, hogy Isten mit mondott neki a gyermekkel kapcsolatban. Ne felejtkezz el arról, hogy mit mondott neked Isten, magaddal kapcsolatban, a családoddal kapcsolatban, az elhívásoddal kapcsolatban, a szolgálatoddal kapcsolatban. Ezért fontos a prófétai szó!

Lukács 2:25-26 „És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentszellem vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentszellem által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.”

Kellett, hogy Jézus Krisztus születéséért közbenjárók imádkozzanak.

Sokan elabortálják a dolgokat, mert nem várják meg, hogy kikeljenek.

Ezért kell türelemmel várni, ezért kell táplálni azt, ami elkezd nőni az életedben. Nem magától jönnek létre a dolgok, nem magától térnek meg az emberek, mindenért és mindenkiért egyszer már imádkoztak, azért jutott oda, ahol most van.

A tanítás kezdetét 1:49:40-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/HcjeoXemw6Q

Isten hozott!