https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253635667617455&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 08. 06.

Összefoglaló

Összefoglaló

Oszd meg ezt a posztot

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253635667617455&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.08.06.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

🧎‍♀️🎶AZ IMÁDAT GYAKORLATI MEGÉRTÉSE🎶🧎‍♀️

📖Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek szellememmel szolgálok az ő Fiának evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felőletek, Imádkozásaimban mindenkor… (Róma 1:9-10).📖

Az Újszövetségben meglephet téged, hogy az „imádat” szó ritkán van alkalmazva a keresztyénekre. Természetesen megtalálod ezt a kifejezést az evangéliumokban (Máté, Márk, Lukács, János), azonban az evangéliumokban Jézus a zsidókkal foglalkozott, nem a keresztyénekkel. Az Apostolok Cselekedeteiben az Ige az „imádat” szót körülbelül négyszer használja, azonban egyik alkalommal sem igazán az egyházra vonatkoztatva.
Ezután észre fogod venni, hogy ezt a szó csupán egyszer szerepel az 1Korinthusban és kétszer a Zsidókhoz írt levélben. Bár amikor kinyitod a Jelenések könyvét, az imádat szó körülbelül 22 alkalommal szerepel! Talán csodálkozol és azt kérded: „Hogy hiányozhat egy ilyen dolog a levelekből, amit ennyire fontosnak tartunk?”
Ez azért van, mert a levelekben az Úr valójában egy gyakorlati megértést ad az imádatról; elmondja mi is pontosan az imádat. Emlékezz, a János 4:24-ben Ő azt mondta: „Az Isten Szellem: és a kik őt imádják (görögül: proszküneó), szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” A levelekben tehát az „imádat” szó helyett, Pál apostol egy specifikus kifejezést használ számunkra az alapigénkben, ami kellően megerősíti Jézus szavait a János 4:24-ből. Ez a „szellememmel szolgálok” kifejezés.
Isten szellemeddel való szolgálata magába foglalja az imádatot is, mert az Újszövetségbeli imádat különbözik az Ószövetségbeli imádattól. Az Ószövetségben ez többnyire külsőségekben nyilvánult meg. Az Újszövetségben azonban ez szellemi, még abban az esetben is, amikor ennek külső megnyilvánulása is van.
Ezért fontos megérteni, hogy ami igazán számít az imádatban az nem a mi imádatunk, hanem az, hogy Akit imádtunk, elfogadta-e. Imádásra pozícionálhatod a szellemedet Isten Igéjén keresztül és a Szent Szellemmel való közösség által. Az Atya is ilyeneket keres, az Ő imádóiul.

Isten hozott!