https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255481094099579&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 08. 09.

Összefoglaló

Összefoglaló

Oszd meg ezt a posztot

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255481094099579&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.08.09.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

❗️AZ EVANGÉLIUM HATÉKONY KÖZLÉSE❗️

📖Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes…(2Timótheus 2:24).📖

Emlékszem, évekkel ezelőtt egy tíz évnél fiatalabb gyerekekből álló osztálynak prédikáltam. Egy képzett gyermek evangélista meghívott, és hátul állt, amikor prédikáltam a gyerekeknek. Miközben megosztottam velük az igét, az evangélistához fordultam, és láttam, hogy nagyon sír.
Miközben azon töprengtem, miért sír, odalépett hozzám, és így szólt: „Te Jézust prédikáltad, de nemcsak ezeknek a gyerekeknek itt, hanem nekem is.” A beszédem és a prédikációm a gyerekeknek, nem emberi bölcsesség hitető szavaival zajlott, hanem a Szent Szellem és az erő megnyilvánulása volt (1Korinthus 2:4).
Ahogy fejlődsz a keresztyén életedben, fontos, hogy tudd, hogyan kommunikáld pontos kifejezéssel és hatékonyan az evangéliumot. Fiatal prédikátorként ez volt az egyik legnagyobb gondom. Tudtam, hogy ha nem kommunikálnék megfelelően, az emberek nem hallanának jól. Ha nem hallanának jól, nem hinnének jól. És ha nem hinnének jól, a hitük veszélybe kerülne.
Az evangélium hatékony közléséhez először át kell adnod magad Isten Igéjének a tanulmányozására: „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét” (2Timótheus 2:15). Amikor tanulmányozod az Igét, és az bekerül a szellemedbe, az inspirál, átalakít, tájékoztat, tanít és művel.
Bíznod kell a Szent Szellem erejében is, hogy segít közvetíteni az üzenetet olyan módon, amely életeket változtat meg. Az Úr Jézus azt mondta: „Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből” (János 7:38). Ez arra utal, hogy a Szent Szellem kiárad rajtad keresztül.
Az Ige azt mondja nekünk, hogy teljesedjünk be Szent Szellemmel, tehát tegyünk ennek megfelelően! Az Efézus 5:18-20-ben azt olvashatjuk: „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.”

Isten hozott!