https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259651310349224&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 08. 15.

Összefoglaló

Összefoglaló

Oszd meg ezt a posztot

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259651310349224&set=a.135536649427358&type=3

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.08.15.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

❗️A tekintélyünk Krisztusban❗️

📖Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek (Lukács 10:19).📖

A tekintélyünk Krisztusban mindenre kiterjedő, korlátlan, és semmi köze a személyes igaz cselekedeteinkhez. Ehelyett ez Krisztus engedelmességének az eredménye, és a mi helyzetünknek Őbenne. Itt van valami igazán csodálatos: A Máté 23:1-3-ban Jézus ezt mondta a sokaságnak és a tanítványainak: „…Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.”
A Mester arra használta a fenti Igét, hogy valami mélyreható dolgot fejtsen ki a tekintélyről. Az írástudók és a farizeusok Mózest képviselték, Mózes pedig a Törvényt képviselte. A Törvény alatt az emberek engedelmességgel tartoztak az írástudóknak és a farizeusoknak, mivel ők Mózes tekintélyével bírtak, annak ellenére, hogy ők maguk nem éltek és nem cselekedtek helyesen. Mindazonáltal, mivel Mózes székében ültek, Jézus azt mondta: „Engedelmeskedjetek nekik!” Ez egy törvény a Királyságban.
Annak ellenére, hogy a Mester nem fogadta el az írástudók és a farizeusok cselekedeteit, beleértve a képmutatásukat és a vallásosságukat, elismerte a tekintélyüket és arra tanította az embereket, hogy tiszteljék ezt a tekintélyt, Mózes miatt. Keresztyénként te Jézus székében ülsz. A démonok és a sötétség ereje feletti hatalmad nem a te képességeiden és az emberi tökéletességeden alapszik. Ez Krisztus tekintélye.
Amikor Isten szólt a mennyből Jézussal kapcsolatban a Máté 17:5-ben: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok,” Isten az egész természethez szólt. Az egész teremtéshez – a sátánhoz, a démonokhoz, az angyalokhoz, mindenhez az életben – minden élő és élettelen dolognak megparancsolta, hogy Jézust hallgassa és engedelmeskedjen Neki, és Őt kiterjesztve neked, mivel az Ő székében ülsz. A Biblia azt mondja: „…mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban” (1János 4:17).
A sátán és az összes démonja tudatában vannak ennek. Tudják, hogy hatalmad van arra, hogy bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között kiűzd őket, és kötelezve vannak arra, hogy engedelmeskedjenek neked. Semmi más miatt nem engedelmeskednek neked, csak Jézus miatt, mivel az Ő uralmában működsz! Együtt ültettél Vele a dicsőség, a hatalom és a tekintély helyére. Halleluja!

Isten hozott!