Jézussal uralkodni

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2022. 11. 18.

Összefoglaló

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Összefoglaló

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Oszd meg ezt a posztot

Jézussal uralkodni

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2022.11.18.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

Róma 8:10-11 „Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által.”

 Egy idő után abba kezdesz el hinni, hogy benned ott van Isten élete és, hogy ez az élet járja át a sejtjeidet. Ezért, hogy ha bármi rendellenesség támadna, vagy erőtlenség a testedben, akkor Istennek ez az élete kiszorít belőled minden rendellenességet és elhozza a mennynek az erejét és te rendben leszel. Nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy bibliai látásmódot az életünkkel kapcsolatban!

Fontos, hogy az Igére építsük az életünket, hogy Istennel beszéljünk összhangban!

A szellemed életet ad neked a megigazultságod miatt. Mivel abban a pillanatban, ahogy elhitted, hogy Jézus meghalt a kereszten és eltemették és feltámadt és elfogadtad Őt uradnak, Isten újjászült téged és megigazult ember lettél! A szellemed ilyen módon életet ad a te testednek. Isten élete van benned és ez az élet jár át téged és ez az élet ad neked életerőt és vitalitást! Ezért ha bármilyen erőtlenség vagy gyengeség van, a testedben ez az élet helyreállást tud hozni mindenben. Ez már egy magasabb szint, amikor ebből nézed a helyzetet. Aszerint a hit szint szerint cselekedj, ami van a szívedben! Aszerint a hit szint szerint cselekedj, amiről tudod, hogy jelen helyzetben a te hited! Mindegy hogy melyik szinten vagy teljesen mindegy ne érezd, kárhoztatva magad abból a hitből működj, ami most van neked! Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni per pillanat, de ne csodálkozz, ha Isten azt akarja, hogy egy újabb szintre lépj a hitben! Tehát ne akarj emberi elvárásoknak megfelelni most! Figyelj arra, hogy mire vezet, a Szent Szellem vírussal kapcsolatban. Ha arra vezet, hogy rejtsd el magad otthon és vészeld át és ez a te hited akkor cselekedjél ennek megfelelően, mert Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni.

Ha az a hit szinted, hogy mindegy, mert ha véletlenül meg is betegszem, akkor Krisztus sebeiben már meggyógyultam és úgyis megfogok gyógyulni, akkor eszerint cselekedj! Amikor azt mondod, hogy „bennem van Isten élete nincs olyan vírus, ami hozzám tudna érni. Bármilyen vírus, betegség, ami hozzám ér az elpusztul azonnal. Sőt ha én ráteszem, a kezemet valamire ott a vírus elpusztul. Én vagyok a fertőtlenítő szer, amerre megyek, ott pusztul a vírus, mert én vagyok a fertőtlenítő szer.”

Nagyon fontos hogy a szíved hite szerint cselekedjél most! Amikor egyre jobban feljössz és egyre inkább felülről szemléled, a dolgokat az érzéki emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt mondják, hogy bolond vagy azt mondják, hogy zöldségeket beszélsz, de te nem beszélsz zöldségeket, mert te az Igével összhangban beszélsz! Azt mondod ki, amit Isten igazsága rólad és, ami Isten igazsága az életedre nézve. Ne csodálkozz, hogy nem értik, de ne engedd, meg hogy visszahúzzanak a szintjükre! Ne engedd, meg hogy visszahúzzanak! Ha a Szent Szellem vezet valamire, hogy szeretetből valamit tegyél, meg akkor tedd meg, de ne engedd, hogy vissza húzzanak a szintjükre! Bármelyik hit szinten vagy teljesen jó dicsőség az Úrnak hogy ott vagy Halleluja! Isten szeret téged azon a hit szinten, azon a hit szinten fog megáldani. Viszont ha úgy érzed, hogy haladnod kell, egy kicsit akkor lépj egyet! Ez egy jó időszak, hogy megnyugodjunk, hogy az Úrral legyünk, hogy Isten megmutassa, hogy mi az, amiben szeretné, hogy változtassunk az életünkben, a szolgálatunkban, a munkákban.

Egy szellemi ember az tud különbséget tenni a dolgokban, helyzetekben. Egy szellemi ember felismeri az időzítéseket. Jézus ismerte az időzítéseket. Amikor eljöttek érte, hogy elfogják azt mondta nekik Jézus, hogy ez a ti órátok. Amikor Názáretben bement a zsinagógába és felolvasott az Ézsaiás próféta könyvéből leakarták Őt lökni a szakadékba ott pedig átment közöttük, mert tudta, hogy nem az ő idejük van. Tudta, hogy nincs ott az idő, hogy történjen vele valami.

2 Thesszalonika 2:7 „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

Az Antikrisztus szelleme már munkálkodik a földön, de az Ige azt mondja, hogy az egyház uralkodik a földön. Mivel Krisztus a fej, minden hozzá, tartozik, Ő uralkodik, de Ő ott van az Atya jobbján. Az Ő teste az egyház, a Szent Szellemmel betöltekezett keresztyének, azok itt vannak a földön és Jézus most ezen az egyházán keresztül uralkodik. Mi tartjuk vissza az ördög munkáját, az egyház! Amikor azt írta az Igében, hogy „annak aki” akkor Isten itt rád is gondolt személyesen, hogy ebben neked is részed van. Amikor oda állsz a pásztoroddal, apostoloddal, a gyülekezeteddel egy közös imára, egy közös böjtre, akkor neked is részed van ebben, hogy vissza tartod az egyházzal az ördög munkáit.

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Ezt tesszük, most az imáinkkal ezt tesszük most a böjtünkkel. Isten kegyelméből a Szent Szellem által te be tudod tölteni azt az elhívást, azt a szolgálatot, amivel Isten megakar bízni ebben az időben! Ezért fontos hogy beszeljünk ezért fontos, hogy szellemi igazságokat szóljunk. A szellemi igazság azt jelenti, hogy amikor imádkozunk, egy akaraton akkor a szellemi erők megvannak törve. Szellemi igazságokat kell kihirdetnünk, mert a beszedünk, által kormányzunk!

Zsoltár 18:33-40 „Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket. És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.”

Isten akarata az most hogy te előre haladj az életedben! Arra a magas helyre állít téged, amit Isten már amúgy is eltervezett az életedben! Ha te most megfelelő módon reagálsz, megteszed a megfelelő dolgokat, amire Isten szelleme vezet és a vezetőid, akkor Isten a te magas helyeidre felállít téged! Most Istennek olyan emberekre van szüksége, akik megtudják hajlítani az ércíjat és onnan tudják kilőni a nyilakat az ördög munkájára.

Ha eddig nem így volt itt az idő, hogy elkezd kősziklára építeni a házadat!

Azzal hogy hallgatod Isten Igéjét és megcselekszed azt! Ilyenkor mindegy mi fog jönni az életedben, mert te szilárdan fogsz állni az Úrban. Ezért az erőért te felelsz, hogy felgerjeszd magadban. Isten most is a javadra munkálkodik, de neked is kell, hogy megállj erőben! Ha néha elesnél, Isten fog küldeni valakit, aki megtámaszt!

A tanítás kezdetét 01:38:01-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/Vm4jaRIKCc0

Isten hozott!