Szabadulás böjt közben

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 01. 15.

Összefoglaló

Az Ige szerint a böjt nem csak eledelektől való tartózkodás szellemi célok érdekében, hanem a gonoszság bilincseit megnyitása, szabadon bocsátása a foglyoknak, és minden igának széttépése.

Összefoglaló

Az Ige szerint a böjt nem csak eledelektől való tartózkodás szellemi célok érdekében, hanem a gonoszság bilincseit megnyitása, szabadon bocsátása a foglyoknak, és minden igának széttépése.

Oszd meg ezt a posztot

Szabadulás böjt közben

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.01.15.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

Példabeszédek 29:25 Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik. Amikor az van benned, hogy azért nem teszel meg egy dolgot, ami téged előre vinne, építene, vagy nem veszel új dolgokat magadnak, nem fogadsz el jó lehetőségeket, mert mit mondanak mások, akiknek ez nem adatik meg és feljebb kerülsz tőlük vagy jobban fog menni dolgod mint nekik, és ezek miatt elengeded ezeket a lehetőségeket, akkor ez egy tőr az ellenségtől. Így akar megfosztani téged az áldásoktól.

Ne akarj az embereknek megfelelni, hanem fogad el amit az Úr készített neked. Mert az az alázat, amikor elfogadod azt, amit Isten akar és engedelmeskedsz. És nem az az alázat, hogy az emberek előtt mutatsz mást és közben meg gőg és lázadás van a szívedben. Tedd meg, azt amit Isten kér tőled és akkor vagy alázatos szívű. A kenet fogja megmutatni   az Úr jelenlétébe az életedben, hogy ki vagy! Ez a kenet megtöri az igákat, begyógyítja a sebeket, és felemel abba a pozícióba, ahol Isten akar téged látni.

 A Szent Szellem ad neked erőt, Ő megtisztít, helyreállít és be visz az Ő jelenlétébe. Látni fogod az átalakulást az életedben és a körülményekben, családodban. Az Úrnak van egy pecsétje benned, Ő a szívedbe írta be a törvényét és elpecsételte. És a veled való szövetsége is vérrel van elpecsételve. Amikor történik változás, szabadulás az életedben és helyreállás, akkor fontos hogy el legyen pecsételve a hitedben, a szellemedben és a magodban.”

Amikor a Szent Szellem betölt és elkezd használni téged, akkor lehet, hogy fizikailag a földön vagy, de valójában a mennyben vagy, az Atya jobbján Krisztussal együtt és onnan fentről nézed a dolgokat, onnan kormányozol és szólsz minden akadálynak.

Ne limitáld be az Urat, mert Ő sokkal többet akar neked adni, mint ez előtt, és tágítani akar. És a bővüléshez, táguláshoz hit kell, és kenet nélkül ezt nem tudod megcsinálni. A böjttel nem a test sanyargatása a cél számunkra, hanem, hogy elkülönítsük magunkat Istennek mindentől és közösségbe legyünk vele, és az áldozat amire reagál. Az Ószövetségben a farizeusok a testüket sanyargatták csak és embereknek akarták mutatni, hogy ők böjtölnek és direkt megnyúlt arccal járkáltak. Ézsaiás 58:6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Megnyit: kinyit, fölnyit, megnyit, megnyitja a száját, megnyitja a méhét, kivon, ki szabadít. 

Az Ige szerint a böjt nem csak eledelektől való tartózkodás szellemi célok érdekében, hanem a gonoszság bilincseit megnyitása, szabadon bocsátása a foglyoknak, és minden igának széttépése.

  • Hogy lehet megnyitni a gonoszság bilincseit?

Fontos, hogy a megbocsátással tudod elengedni a foglyokat. Mert ha meg nem bocsátotok akkor nektek sem bocsáttatik meg. Ha nem bocsátasz meg akkor vissza tudod tartani az Úr áldását, folyamait, az életedben. És démonok ülhetnek az életedben ez miatt. Vakfoltok alakulhatnak ki. Vakfolt: csak sávos látás, bizonyos területek oldalt kiesik a látótérből, ami kiesik a látószögedből. Mint a lónak, amikor szemellenzőt tesznek rá. Ezek a területek általában, azok amiket szégyellsz, ahol megaláztak, ami nagyon fáj. És ezekről nem szeret beszélni az ember.

Fel kell oldozni azt aki felé megbocsátatlanság van a szívedben, a megbocsátással. Mert ha nem bocsátasz meg, akkor annak a démonjai amik őt gyötrik, hatnak az életedre és joga van ez által sátánnak az életedben.

És magadat is fel kell szabadítanod úgy, hogy magadnak is megbocsátasz. Mert nélküle önelutasítás jön, és ez az egyik legkeményebb elutasítási mód. Sokan rossz önképpel élnek és nem értik, hogy miért éri őket sok szerencsétlenség, miért nem szereti őket más, és keresik a szeretetet és nem találják.  Mert rossz énképük van! A másik, hogy minél inkább keresed a másik emberben a szeretetet annál több elutasítást kapsz. Várod a másiktól a szeretetet, de nem fog tudni adni neked, ha ő sem kapott senkitől.

Efézus 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Sok férfi azt mondja, hogy nem tudja betölteni ezt az Igét, mert nem kapott szeretetet és nem tud szeretni. De férfiaknak Krisztus kell, hogy legyen a feje és az Isten Atyai szeretetében kell élniük. Isten agapé szeretettel szeret téged és ebben kell élned és így tudsz te is agapé szeretettel szeretni.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusra is kimondta az Atya, hogy „Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” És téged is így lát az Atya! Mert, ahogy Krisztus van, úgy vagyunk mi is. És a mennyei Atya gyönyörködik benned!

Kell, hogy megjöjjön ez a látás magadról, és akkor leszel stabil. Mert, ha nincs meg ez a látás, akkor labilis vagy, sokszor nem tudod, hogy jól csinálod-e a dolgokat, miben meddig mehetsz el, és meddig nem. Tényleg fontos a dicséret, hogy valaki elmondja neked, hogy jól csinálod, hogy szeret, és megdicsér. A férfiakat, nőket egyaránt dicsérni és szeretni kell. Mert a férfiaknak is fontos és szükségük van rá! Nem csak mindig kritizálni, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld! 

Márk 1:11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. 

Isten is szeret, és így biztonságban érezheted magad! És a másik az, hogy aki szeretet fiú, az engedelmes is.

Tehát visszatérve a megbocsátás  egy kulcskérdés, hogy szabadon engedd a foglyokat és magadat is. Ha szabad vagy, akkor tudsz szabadon beszélni ezekről a dolgokról, és nem lesz szörnyű rá gondolni. Így el kell engedned másoknak dolgokat és magadnak is, amiket tettél szörnyűségeket, amik bántják a szíved, hogy meg szabadulj tőle. Hozz döntést ezek felől, hogy leszámolsz velük és eloldod ezeket a kötelékeket.

Gonoszság: erkölcstelenség, csalás, álnokság, aljasság, tisztátalanság, paráznaság stb.

Amikor a démonok ott vannak az életedben, akkor azok gyötörnek, fájdalmat okoznak, kínoznak, és beteggé teszik a testedet. Ezért kell a kapcsolatokat rendezni, mert a békességben jön a gyógyulás, az egészség. És a fejszét a fáknak a gyökerére kell vetni, mert hiába kérsz imát a gyógyulásért, ha démonok vannak az életedben és a kapcsolataidban és megbocsátatlanságban élsz. És ha ezek vannak, akkor ne tűrd meg, hanem rúgd ki, mert tönkre tesznek.

Jezabell szellemének egyik tipikus munkája, amikor alávetettséget színlel, de nem tudja alávetni magát.

Jelenések 2:22-‬23 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. 

Isten igéje azt mondja, hogy megöli halállal a fiait, és ezt az újszövetségben írja az ige. Mert van olyan, amikor már másképpen nem lehet eltávolítani ezt a szellemet a szolgálatból.

Ézsaiás 58:6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Elnyomott: összemorzsol, elnyom, elroppantott, összetört. Felszabadít: felment dolgok alól.

Neked kötelességed a saját életed is fel szabadítani. Meg kell oldanod a gonoszság bilincseit, az igának köteleit és szabadon bocsátani az elnyomottakat.

 Ézsaiás 58:8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. 

És amikor mások életében megszüntetetted az igákat és felszabadítottad őket, akkor fel hasad a te világosságod, mint a hajnal. Mert ez az igazi böjt, és nem az, amikor csak zörgetsz az Úrnak, hogy ezt adja meg és azt, mint régen az Ószövetségben is. És sokan azért böjtölnek, hogy legyen meg az ő akaratuk. Hogy ők áldottak legyenek és az ő családjuk áldott legyen, és történjenek a dolgok. Közben pedig az egót és az önzést Isten el akarja tőled venni. És nem azért akar téged Isten meg áldani, hogy még gazdagabb legyél.

Mi a célja annak, hogy Isten megáld? Mi a célja a te egészségednek? Az, hogy belegyél állítva az Úr szolgálatában, hogy a Királyságot építsd!

  • A böjtnek az ígéretei:
  1. Világosság: fény, ragyogás, napfény, az arcnak a fénye és ragyogása, boldogság és öröm. Tehát a böjtnek az egyik következménye, hogy ünnepelni fogsz és rád ragyog Istennek a dicsősége. A lelked is felszabadul a tested is és elkezdesz örülni, és új dolgokban járni.
  2. A meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ez nem csak gyógyulás, hanem helyreállás. Tehát van akik nincsennek a helyükön, és azt mondja Isten, hogy nagy sebességgel gyorsan kivirágzik az ő helyreállásuknak a gyógyulása. És ezt jelenti a detonáció, hogy robbanásszerűen. Kivirágzik: kisarjad, dúsan nő, kihajt.
  3. Igazságod előtted jár. Igazság: egyenesség, helyesség, korrektség, szabadulás. Tehát maga Isten, a Szabadítód előtted jár. Amerre mész megelőz téged,  és az Úr dicsősége előtted jár. Amerre jársz a dicsősége fog követni, mint egy palást. És ha belépsz valahová, az a hely átváltozik és nem marad többé ugyanaz.

Amikor beszélsz egy emberrel, akkor az ő szelleme és a te szellemed is kommunikál. Az ő angyalai vagy démonjai ott vannak meg a tiéd is, és amikor beszélsz is és szólsz valamit, akkor azzal kijön egy szellem is belőled.

Ézsaiás 58:8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Dicsőség: bőség, gazdagság.

A kenetnek az egyik áldása többek között a bőség! Bővölködni fogsz és nem szűkölködni.

Keresd meg azt, ami miatt megakadt az életedben. Tudsz e örülni a mások előre haladásának? Vagy irigy vagy a másik szellemi ajándékaira, hogy őt miért használja az Úr? Ezek mind meg tudják akasztani az Úr folyamait az életedben!

Ézsaiás 58:9 Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Kiáltás: kihirdetni, kinyilvánítani. Meghallgat: ott lakik. Hamisság: baj, csapás, szerencsétlenség, romlottság, gonoszság, ezeket beszéli.

Kinyilvánítasz dolgokat és az Úr megjelenik, és Ő ott lakik veled.

A kenetet le is tudod magadról beszélni, ki tudod magadból beszélni a jót. És ha a száddal csak az emberi természeted hangsúlyozod és nem az Istenit, akkor betegség és még halál is bekövetkezhet. Mert ha te újjászülettél, akkor már nem egy egyszerű ember vagy, hanem egy Isten fajta ember vagy, egy Isteni természetű ember, aki testben lakozik, de Isten szelleme lakozik benned, és nem egy földi ember vagy. Mert az újjászületésed által megragadtad és át vetted az új természetedet.

Ne kezdj el másokra ujjal mutogatni és kárhoztatni, mert az ujjal mutogatással magadra is vissza mutatsz. Amit másra mondasz az azt mutatja meg, hogy benned mi van. Vannak, akik szerencsétlenséget beszélnek magukra. Betegségeket mondanak ki magukra és semmirekellőnek látják magukat. És sátán ezek a beszédek által jön be az életedbe.

Ott él benned a Szent Szellem és Isten benned lakozik, és fel kell gerjeszteni magadban a Szent Szellem kegyelmi ajándékait. Isten hallja a te imáidat és meghallgat téged! Te mint megigazult keresztyén már nem azért böjtölsz, hogy kierőszakold Isten akaratát az életedre, meg a te akaratodat Istentől. Hanem a mi böjtünk arról szól, hogy megalázzuk magunkat, szolgai formát veszünk fel és bepozícionáljuk a szellemünket, hogy halljuk mint mond az Úr hangja hozzánk. És, hogy olyan állapotba és pozícióba kerüljünk, ahol be töltsük Istennek a tervét, és azt tudjuk ki prófétálni, amit ki kell a változásra. És ezekkel bele lépünk a próféciában. És nem csak böjtölünk, hanem imádkozunk is.

Galátzia 5:15-‬18‬‬‬ Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

Itt tudod megnézni a tanítást: https://youtu.be/98q5LR6rtGo

Isten hozott!